Νομικό Πλαίσιο

Οι Οροι Χρήσης για το www.ohdeer.me και τις συνδεδεμένες με αυτό ιστοσελίδες, μικροί ιστότοποι, ιστολόγια και πύλες (συλλογικά, ο «Ιστότοπος») έχουν ως εξής:

Με την πρόσβαση, προβολή ή χρήση αυτού του Ιστότοπου, Εσείς, ο «Χρήστης», αποδέχεστε ότι κατανοείτε και δεσμεύεστε να συμμορφωθείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε/τροποποιήσουμε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου μας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μας ενδέχεται να τροποποιούνται κατά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση. Επισκεπτόμενοι και χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε και δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Το υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο έχει ετοιμαστεί από την OhDeer.Me μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζεται για να αποτελεί νομικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να υποκαθίστανται ως υποκατάστατο συγκεκριμένων συμβουλών σχετικών με συγκεκριμένες περιστάσεις.

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτές τις πληροφορίες καθώς και το λογότυπο της Επιχείρησης OhDeer.Me παραμένουμε ιδιοκτησία της Επιχείρησης OhDeer.Me και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν ή να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Επιχείρησης OhDeer.Me. Όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτά ανήκουν αποκλειστικά στην Επιχείρηση OhDeer.Me. Η χρήση, η τροποποίηση ή ακόμη και η αναφορά σε αυτές τις πληροφορίες θα θεωρηθεί ως παραβίαση των δικαιωμάτων και θα αναληφθεί νομική ενέργεια από την Επιχείρηση OhDeer.Me. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν αποτελούν νομικές συμβουλές ή δεν προτίθενται να δημιουργήσουν μια σχέση δικηγόρου-πελάτη. Επιπλέον, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη νομοθεσία και ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλα τα εφαρμοστέα δίκαια και αρμόδια δικαστήρια. Απαγορεύεται αυστηρά η δημιουργία συνδέσμου προς αυτόν τον Ιστότοπο από άλλον ιστότοπο ή η σύνδεση αυτού του ιστότοπου με οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο. Συνεπώς, η Επιχείρηση OhDeer.Me αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου, τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών, το περιεχόμενο, την ακρίβεια των πληροφοριών ή / και την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται ή διαφημίζονται σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων.

Ο εν λόγω Ιστότοπος δεν αποτελεί πηγή διαφήμισης, επιχειρηματικών συμβουλών, προσέλκυσης ή νομικών συμβουλών. Οι επισκέπτες αυτού του Ιστότοπου αναλαμβάνουν αποκλειστικά το ρίσκο του να κάνουν χρήση ή / και να βασιστούν στις πληροφορίες και τα υλικά που είναι διαθέσιμα σε αυτόν τον Ιστότοπο. Η Επιχείρηση OhDeer.Me δεν κάνει καμία εκπροσώπηση σχετικά με την καταλληλότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα, την αξιοπιστία, τη νομιμότητα του εφαρμοστέου δίκαιου σας ή την ακρίβεια των πληροφοριών και των υλικών που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό.